4 października 2010


Krasnogruda. Rewitalizacja zespołu dworskiego.
Budowa Międzynarodowego Centrum Dialogu im. Czesława Miłosza w Krasnogrudzie na Sejneńszczyźnie poprzez rekonstrukcję i rewitalizację zespołu dworskiego oraz parku. Dwór w Krasnogrudzie, położony tuż przy granicy polsko-litewskiej, w bliskim sąsiedztwie Sejn, tradycją rodzinną powiązany jest z rodem Miłoszów. Projekt obejmuje: rekonstrukcję dworu (rozebranie budynku i złożenie go od nowa z tych samych elementów), odbudowę nieistniejącej oficyny dworskiej i ptaszników, a także rewitalizację zdziczałego XIX-wiecznego parku dworskiego rozciągającego się na powierzchni ok. 5 ha. W obiektach znajdą się m.in.: muzeum Miłosza, sale wystawowe, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz pracownie artystyczne i rzemieślnicze służące pracy z młodzieżą. Idealnie nadaje się na siedzibę Centrum, którego działalność skoncentrowana będzie na wielokulturowym dziedzictwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz nowym jego odczytaniu w kontekście jednoczącej się Europy.
Źródło: http://www.pogranicze.sejny.pl/ http://www.e-teatr.pl oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz