10 października 2010


"TOBOLINKA" rezerwat przyrody, znajduje się w północnej części Puszczy Augustowskiej. Minęło już pół wieku od powołania tego rezerwatu. Utworzony został 31.X. 1959 r. o pow. 4,32 ha w celu zachowania jeziora dystroficznego wraz z pływającymi wyspami torfowców. W skład rezerwatu wchodzi dystroficzne jezioro Tobolinka z pasem boru bagiennego, o szerokości 3-5 metrów, zbudowanego m.in. z kłączy turzyc i bobrka trójlistnego, poprzerastanych torfowcami. Pod wpływem falowania wody, odrywają się fragmenty brzegu, tworząc pływające po jeziorku wysepki. Występują tu takie „rarytasy” florystyczne jak rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, czy bażyna czarna. Spotkać można tu także bobra. Niewskazane jest chodzenie po pasie ochronnym, powoduje, bowiem ono rozrywanie i niszczenie cennych przyrodniczo torfowisk. Jeziorko dystroficzne można podziwiać z drewnianego pomostu, do którego prowadzi ścieżka biegnąca w głąb rezerwatu.
Źródło: http://suwalki.pttk.pl oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz