18 kwietnia 2011


Niedziela Palmowa w Sejnach 2011.

Młodzież z okolicznych szkół z proboszczem parafii Krasnopol i Sejny przybyła z własnoręcznie wykonanymi palmami wielkanocnymi, symbolem odradzającego się życia. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowane są z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Następnie wierni wraz z młodzieżą przeszli w procesji z palmami wielkanocnymi do Bazyliki Sejneńskiej na mszę świętą. Przed wejściem do Bazyliki młodzież szkolna w roli Chrystusa, Kajfasza, Piłata i Judasza odtworzyła misterium męki Pańskiej. Niedziela Palmowa została ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt wielkanocnych, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. W Polsce Niedziela Palmowa nazywana była też Niedzielą Kwietną, bo zwykle przypada w kwietniu, kiedy pokazują się pierwsze kwiaty.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz