14 kwietnia 2011


Głazy narzutowe na terenie dawnej Jaćwieży.

Na ziemiach dawnej pojaćwieskiej krainy spotkać można bardzo wiele głazów narzutowych. Potężne głazy narzutowe (eratyki) to bloki skalne, które zostały przeniesione z dalekiej Skandynawii przez lodowiec, który sprzed około 130 tysiącami lat, wycofał się ostatecznie z terytorium dzisiejszej Jaćwieży. Głazy narzutowe są najbardziej wyrazistym i trwałym śladem odległej przeszłości, sięgającej okresu epoki lodowej. Ogromne zaokrąglone bryły i wielkie bloki często o objętości wielu metrów sześciennych. Są różnie zachowanym, wyselekcjonowanym materiałem skalnym o dużej wytrzymałości i odporności na działanie czynników klimatycznych, które zachowały się do naszych czasów. Zbudowane są przeważnie z granitów, gnejsów, porfirów, kwarcytów. Wszystkie te masywne fragmenty skalne uświadamiają nam siłę i potęgę lądolodu, który wiele lat temu wycofał się z tych terenów. Niektóre głazy objęte są ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru pomników przyrody nieożywionej.
Źródło: http://pl.wikipedia.org oraz informacje własne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz