6 czerwca 2011


Suchary, leśne jeziorka Suwalszczyzny.
Suchar to regionalna używana na Suwalszczyźnie nazwa jeziora dystroficznego. Otoczone iglastym lasem oraz węższym lub szerszym pasem torfowisk mają wyjątkowe cechy, które odróżniają je od innych jezior Suwalszczyzny. Nie użytkowane przez człowieka zachowały swoiste, naturalnie ukształtowane zespoły roślin i zwierząt, stając się niezwykle cennym elementem przyrody. W typowych sucharach woda jest żółtawa, a w niektórych nawet brunatna, przypominająca barwą herbatę. Zbliżając się do typowego suchara od strony lasu, zauważyć można strefowy układ zbiorowisk roślinnych. Las, który bezpośrednio otacza suchary, może być różnego typu. Jeśli teren jest płaski, na torfowym podłożu występują stosunkowo rzadkie w naszym kraju zbiorowiska leśne - bór bagienny, lub torfowisko porośnięte dość luźnym drzewostanem, w którym dominuje brzoza brodawkowata. Na suchszych i bardziej stromych brzegach rosną zwykle bory lub lasy mieszane.
Źródło: http://www.wigry.win.pl oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz