3 czerwca 2012


Krasnogruda. Święto Jaćwingów – widowisko plenerowe.

„Od Neandertalczyka do Internauty. Wczoraj, dziś, jutro” . Pod takim tytułem zakończyły się warsztaty edukacyjne z zakresu dziedzictwa archeologicznego dla młodzieży gimnazjalnej. W projekcie uczestniczyło 20 gimnazjalistów. W Krasnogrudzie obok dworu Miłosza młodzież przedstawiła widowisko plenerowe kończące projekt, według którego poznawała dzieje odległej przeszłości dzisiejszego pogranicza polsko - litewskiego. Własnoręcznie wykonywała stroje bałtyjskie, uczyła się śpiewu od zespołu z Puńska. Natomiast w kuźni kuła włócznie i miecze, a z artystą plastikiem wykonywała i wypalała naczynia z gliny oraz tworzyła mapy ze stanowiskami archeologicznymi. Projekt był realizowany przez członków grupy rekonstrukcyjnej działającej przy Fundacji Ośrodka “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” z Sejn i finansowany w ramach III Edycji Akademii Orange, który trwał od stycznia do czerwca 2012 r. Bardzo ważne jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę o miejscu, z którego się wywodzą i odkrycie wspólnie z nimi niezwykłego bogactwa kulturowego, krajobrazowego i historycznego rodzinnych stron.
Źródło: info własne oraz http://www.pogranicze.sejny.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz