17 kwietnia 2013


Wykład Pracowni Archeologicznej pt. "Grodziska Sejneńszczyzny". Dwór - Krasnogruda.

Wykładem pracowni archeologicznej z cyklu „Szlakiem warowni Jaćwieży” w M.C.D. w Krasnogrudzie rozpoczęły się warsztaty pracowni artystycznych. Głównym celem jest popularyzacja archeologii wśród społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Krasnogrudy, Sejn, Gib, Krasnowa i innych okolicznych miejscowości. Pierwszy wykład pt. „Grodziska Sejneńszczyzny” wygłosiła Anetta Ejdulis - absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Zajęcia grupy prowadził Tomasz Lesiński - instruktor Ośrodka „Pogranicze”, uczestnik archeologicznych wykopalisk w Irlandii i w Polsce. W ramach warsztatów zaplanowane są: prezentacje, lekcje przygotowujące do pracy na wykopaliskach, spotkania z naukowcami oraz wycieczki krajoznawcze. Zakończeniem działań będzie wystawa multimedialna prezentująca pracę pracowni oraz makieta ceramiczna grodzisk i warowni obronnych. Dzięki pracowni archeologicznej przywrócona zostanie pamięć o Jaćwingach mieszkających do XIII w. na tych pięknych ziemiach.
Źródło: http://pogranicze.sejny.pl oraz informacje własne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz