18 maja 2014

Berżniki - 70 rocznica śmierci 20 bojowników za wolność Polski. By pamięć trwała zawsze.W Berżnikach na Sejnenszczyźnie odbyła się patriotyczna uroczystość 70 rocznicy męczeńskiej śmierci 20 bojowników za wolność Polski zamordowanych przed szkołą w Berżnikach 18 maja 1944 roku przez okupanta niemieckiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach w intencji poległych 20 bohaterów. Po mszy uczestnicy patriotycznej uroczystości przeszli pod szkołę w celu odsłonięcia kamienia pod budowę nowego pomnika w miejscu straceń. Pod kamieniem głoszącym napis - „ TYM CO SZLI DO BOGA WOŁAJĄC DO NAS SŁOWAMI JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA” - licznie zgromadzeni mieszkańcy, młodzież szkolna, kombatanci, władze powiatowe i gminne oraz służby mundurowe złożyli wiązanki i kwiaty. Ta berżnicka ziemia poza walorami rekreacyjnymi ma w sobie pierwiastek martyrologii, gdzie natykamy się nierzadko na obelisk, płytę pamiątkową czy krzyż, które symbolizują niezłomny opór i przywiązanie do wolności Tych, którzy tu walcząc oddali swe życie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz