6 maja 2014

Majowy kwitnący stary sad. Tradycyjne sady to wartość, tradycja oraz ozdoba regionu.W maju stare sady zachwycają soczystą zielenią przeplataną bielą kwitnących drzew owocowych. Najczęstszym gatunkiem sadowniczym na Sejneńszczyźnie jest jabłoń. W niewielu wsiach zachowały się jeszcze do dziś niewielkie stare sady zakładane w latach powojennych - XX w. lub pojedyncze drzewa. Dzisiaj już coraz rzadziej towarzyszą nam wysokopienne sady. Wyparły je karłowate drzewka owocowe i inne gatunki często spoza rodzimej flory. Stare sady i dawne odmiany drzew to także swoiste dziedzictwo kulturowe, są one świadectwem działalności człowieka na przestrzeni dziesiątków lat. Tradycyjne sady to wartość, tradycja oraz ozdoba regionu, to od nas samych i naszej świadomości w tym zakresie zależeć będzie, jak długo pozostaną one perełką w krajobrazie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz