26 września 2017

Berżniki. 97 rocznica Wiktorii Niemeńskiej i 150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.W Berżnikach na Sejneńszczyźnie odbyły się obchody 97 rocznicy Wiktorii Niemeńskiej oraz 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na nekropolii obok pomnika poświęconym ofiarom Bitwy Niemeńskiej odprawiono Mszę Świętą dziękczynną w intencji bohaterów tamtych walk oraz pamięci o Marszałku. Obecne były poczty sztandarowe różnych instytucji. Hołd poległym wojny polsko - bolszewickiej oddali: mieszkańcy, samorządowcy, wiceminister Jarosław Zieliński, służby mundurowe, Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński, oddział kultywujący tradycję 10. Pułku Ułanów Litewskich, Konsul Litewski w Sejnach, młodzież szkolna, motocykliści z Suwałk oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu KOP „Sejny”. Pamięć o Bitwie Niemeńskiej jest z każdym rokiem większa o świadomość znaczenia tej bitwy. W trakcie uroczystości wystąpili zaproszeni goście oraz wręczono dla zasłużonych krzyże, pamiątki oraz medale. Za kultywowanie tradycji oraz postawę patriotyczną zostałem odznaczony pamiątkowym Złotym Medalem „XXXV - lecia ZŻWP” przyznanym przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wiązanki i kwiaty oraz zapalono znicze. Bitwa nad Niemnem trwała od 20 do 26 września 1920 r. Decydujące starcie wojny polsko - bolszewickiej rozgrywało się od Brześcia nad Bugiem na południu po ziemię sejneńską na północy. Zakończyło się polskim triumfem i zwycięstwem w wojnie, co zaowocowało podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze. Po Bitwie Warszawskiej, drugi wielki sukces militarny w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 roku. Organizatorem obchodów był: Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejny, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 14 im. Powstańców Sejneńskich oraz Proboszcz Parafii NMP w Berżnikach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz