26 września 2017

Berżniki. 97 rocznica Wiktorii Niemeńskiej i 150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.Za kultywowanie tradycji oraz postawę patriotyczną zostałem odznaczony pamiątkowym Złotym Medalem „XXXV - lecia ZŻWP”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz