4 kwietnia 2018

Architektura sakralna Sejneńszczyzny, jako element krajobrazu historyczno-kulturowego regionu.Architektura sakralna zawsze wzbudza duże zainteresowanie oraz stanowi ważny element krajobrazu historyczno - kulturowego regionu Sejneńszczyzny . Zabytkowe świątynie na Sejneńszczyźnie są świadectwem zarówno wiary mieszkańców tych ziem, jak i wysokiego poziomu dawnej sztuki budowlanej. Większość kościołów na Sejneńszczyźnie to budowle murowane. Te z XIX wieku utrzymane są najczęściej w stylu klasycystycznym, np. kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu. Wiele obiektów kościelnych w regionie pobudowanych zostało na początku XX wieku. Część z nich posiada styl neogotycki, np. kościół pw. św. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku. Kilka innych, nowszych, mimo ładnych sylwetek, nie posiada stylowych elementów architektury, np. świątynia pw. św. Izydora w Smolanach. Odrębności i odmienności architektury sakralnej regionu tworzą drewniane kościoły. Swoim stylem wyraźnie nawiązują do dawnego budownictwa kościołów drewnianych na Litwie. Klimat, urok i piękno tych budowli podkreśla wystrój wnętrz, który ma wyraźny związek ze sztuką ludową i tradycjami puszczańskimi, np. wykorzystanie do ozdoby poroży jeleni czy łosi. Drewniane świątynie znajdują się w: Berżnikach (1819 r.), Gibach (1912)- (1982r.). Bezcennym i pięknym obiektem kościelnym w regionie jest późnorenesansowy, przebudowany w XVIII wieku, zespół klasztorny w Sejnach z okazałą świątynią (obecnie bazyliką) - utrzymaną po przebudowie w stylu wileńskiego baroku. Klasztor zachował cechy obronnego zamku z narożnymi wieżami. Zwiedzając Sejneńszczyznę warto zwrócić uwagę na architekturę tutejszych kościołów murowanych oraz drewnianych i wyposażenie ich wnętrz. Wiele z nich to cenne zabytki, które stanowią dziś o bogatym dziedzictwie historycznym naszych przodków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz