13 kwietnia 2018

Najstarszy las Puszczy Augustowskiej, czyli leśnym szlakiem w rezerwacie przyrody Pomorze.Dłuższy wiosenny dzień oraz wyższe temperatury i ogólne ożywienie w przyrodzie skłaniają nas do coraz częstszego przebywania na świeżym powietrzu. Oczywiście w lesie, tam można posłuchać szumu drzew, śpiewu ptaków i odetchnąć od codziennego stresu. Ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, może być spacer niedawno otwartym szlakiem udostępnionym dla ruchu pieszego na terenie rezerwatu przyrody ”Pomorze” (Nadleśnictwo Pomorze). Celem ochrony rezerwatu Pomorze utworzonego 24.11.1983 r. jest zachowanie najstarszego drzewostanu Puszczy Augustowskiej oraz pozostałości dawnego grodziska Jaćwingów. Powierzchnia rezerwatu wynosi 19,84 ha. Wyznaczony szlak dla ruchu pieszego pozwala na pokazanie walorów przyrodniczych najstarszego (227 lat) drzewostanu sosny zwyczajnej z Puszczy Augustowskiej, walorów kulturowych grodziska jaćwieskiego „Pilikanis” (pozostałość osadnictwa obronnego z początków naszej ery i średniowiecza) oraz walorów krajobrazowych pięknej doliny rzeki Marycha i form ostatniego zlodowacenia. Wiosenne optymalne temperatury dla wysiłku fizycznego, brak dokuczliwych owadów i niepowtarzalny wiosenny aspekt kwitnienia roślin runa to już wystarczające powody do wyjścia z domu i podziwiania najstarszego lasu Puszczy Augustowskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz