27 sierpnia 2019

100. rocznica Powstania Sejneńskiego najważniejszego wydarzenia w historii Sejneńszczyzny.Odsłonięciem pomnika Powstania Sejneńskiego w Krasnopolu ku czci czynu niepodległościowego kompanii "Krasnopol" rozpoczęły się dwudniowe obchody 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego na Sejneńszczyźnie. Następnie obchody przeniosły się do Sejn i rozpoczęły od odsłonięcia tablicy położonej na placu przy bazylice sejneńskiej poświęconej pojednaniu polsko - litewskiemu. Widnieje na niej napis w obu językach: "Pojednanie to wybór". Kolejnym punktem uroczystości była wystawa o Powstaniu Sejneńskim 1919, przygotowana przez Oddział IPN w Białymstoku. Odbyła się prezentacja książki prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego „Powstanie Sejneńskie 1919. W książce znajdziemy archiwalne zdjęcia i mapy nakreślające okoliczności wybuchu i przebieg Powstania Sejneńskiego, jednego z niewielu udanych zrywów narodowych. Odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Rodzina Niepodległej - Powstanie Sejneńskie 1919”. W Alei Pamięci na błoniach klasztornego zespołu podominikańskiego odsłonięto obelisk upamiętniający 100. rocznicę Powstania Sejneńskiego wraz z wręczeniem medali i wyróżnień. Główne uroczystości 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego rozpoczęły się w następny dzień mszą św. w Bazylice Mniejszej w Sejnach w intencji Ojczyzny i poległych bohaterów. Po mszy zebrani przeszli ulicą Józefa Piłsudskiego w uroczystym pochodzie pod Pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej. Przy pomniku powitano przybyłych na uroczystość gości i odbyły się przemówienia okolicznościowe. W czasie obchodów osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o walkach niepodległościowych odznaczono medalami Pro Patria i pamiątkowymi Krzyżami Powstania Sejneńskiego. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na zakończenie uroczystości licznie przybyłe delegacje oddały hołd powstańcom składając wieńce oraz kwiaty. A tak było 100 lat temu, gdy armia niemiecka ewakuująca się z Sejneńszczyzny oddała zarząd administracji litewskiej. Litwini nie wycofali się z tych terenów, mimo że znalazły się one po polskiej stronie wyznaczonej przez mocarstwa zachodnie tzw.linii demarkacyjnej zwanej linią Focha. Dwa narody, niegdyś połączone pod znakiem Orła i Pogoni, stanęły naprzeciw siebie. Powstanie sejneńskie wybuchło 23 sierpnia 1919 r. W wyniku czego przeciwko regularnym wojskom litewskim wystąpili ochotnicy z Polskiej Organizacji Wojskowej. W końcowej fazie walk, które trwały do 28 sierpnia, peowiaków wsparł 41. pułk piechoty Wojska Polskiego. W powstaniu zginęło 54 Polaków, w tym osoby cywilne. Litwini zostali wyparci z powiatu sejneńskiego, który włączono do państwa polskiego. To historyczne powstanie wywarło znaczący wpływ na tożsamość mieszkańców Sejneńszczyzny i pozostało w ich pamięci. W dziejach narodu są rocznice zwycięstw, o których kiedyś zapomniano, a dzisiaj zawsze pamiętamy, godnie obchodzimy, czcimy Bohaterów tamtych czasów, a wiedzę o nich przekazujemy kolejnym pokoleniom krzewiąc nasz wspólny patriotyzm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz