12 listopada 2020

Krzyż na symbolicznych miejscach związanych z pamięcią o ofiarach Obławy Augustowskiej.      Krzyż symbol posadowiony w centrum wzgórza jako przestrzenna instalacja zaprojektowana przez Andrzeja Strumiłłę, składającą się z 10-metrowego dębowego krzyża i otaczających go głazów, pojawiła się w Gibach na początku lat 90. Dębowy krzyż poświęcono w 1992 roku. Na jednej z kamiennych tablic wyryto napis „Zginęli, bo byli Polakami”, na innych tablicach pod krzyżem znajdują się nazwiska 592 zaginionych w obławie. Ponadto kilka lat temu na wzgórzu w Gibach rodziny ofiar obławy ustawiły około 600 niedużych krzyży. 
     

     To miejsce stało się stróżem pamięci ofiar obławy augustowskiej. Krzyż stał na wzgórzu w Gibach przez 28 lat, chociaż został wykonany z dębu, to jednak warunki atmosferyczne i czas zrobiły swoje. Natomiast przy silniejszym wietrze mógł się złamać i upaść, co stanowiło by niebezpieczeństwo dla osób, których bardzo wiele odwiedza to najbardziej znane miejsce pamięci ofiar obławy augustowskiej. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku przy współpracy gminy Giby i Lasów Państwowych  Nadleśnictwa Pomorze  postanowił dokonać wymiany krzyża. 
     

      Już kilka lat temu okazało się, że drewniany krzyż nie jest w najlepszym stanie. Względy bezpieczeństwa nakazują więc postawienie nowego. Nowy krzyż został sporządzony z drewna modrzewiowego, a ufundowany został przez  leśników Puszczy Augustowskiej. Wykonano go  i zabezpieczono impregnatem w jednym z okolicznych zakładów drzewnych. Podobnie jak stary krzyż, mierzy około 10 metrów, a jego waga sięga tony. Natomiast dawny dębowy krzyż ze wzgórza  po zabiegach, które go wzmocniły trafił na skrzyżowanie leśnych dróg w Puszczy Augustowskiej, niedaleko Gib. 
       

      W 1945 roku znajdował się tam obóz, gdzie Sowieci zwozili aresztowanych działaczy polskiego podziemia. Stamtąd wywozili ich w nieznane miejsce. Historycy uważają, że chodzi o miejscowość Kalety, obecnie na Białorusi. Zatem ten piękny, modrzewiowy krzyż na wzgórzu w Gibach, jak i ten stary dębowy posadowiony w leśnej kniei Augustowskiej Puszczy niech przypomina kolejnym pokoleniom o ofierze życia jaką złożyli bohaterscy rodacy w walce o wolną Polskę. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz