24 lutego 2023

Zanurzyć się w rytm leśnej natury, gdzie Las Krasnopolski wciąga nas w głąb swych ostępów.



     Las wciąga nas w głąb swych ostępów, chcemy się w nim zanurzyć, nie tylko oglądać z dalszej odległości. Dotyczy to zarówno każdego turysty, grzybiarza czy miłośnika lasu, jak i fotografa. Las jest złożonym ekosystem z niesamowicie skomplikowaną siatką , często niewidocznych dla ludzi , powiązań. Takim atrakcyjnym przyrodniczo lasem jest położony wśród morenowego krajobrazu Las Krasnopolski o powierzchni ok. 1799 ha. Siedliskami zajmującymi największy areał leśny są: ols jesionowy, las mieszany bagienny i ols. Dość dużą powierzchnię zajmują też las mieszany świeży, las wilgotny i las mieszany wilgotny. 

    Gatunkami panującymi w drzewostanach są: olsza, świerk, sosna i brzoza. W drzewostanie podmokłych łęgów zdecydowanie dominują olsze czarne, rosnące nad brzegami rzeki i starorzeczy oraz na wysepkach w rozwidleniach koryta. Grądy, czyli wielogatunkowe lasy liściaste złożone z grabów, dębów, lip, wiązów, brzóz i osik, spotykamy w brzeżnej strefie doliny u podnóża morenowych pagórków, wśród których płynie Marycha stanowiąc rezerwat przyrody. Marycha jest niewielką rzeczką o szerokości od kilku do 10 metrów. Nurt jest spokojny, rzeka nie płynie równo wytyczonym korytem, meandruje, czasem rozwidla się i schodzi.

     Rezerwat przyrody Ostoja Bobrów „Marycha” został powołany 1 lutego 1960 roku na powierzchni 208,51 ha. Następnie został znacznie zmniejszony 13 sierpnia 2009 roku i jego powierzchnia wynosi obecnie  tylko 56,13 ha. Celem ochrony rezerwatu jest ochrona  miejsc lęgowych bobrów. W Lesie Krasnopolskim i w rezerwacie występują rośliny chronione takie jak bluszcz pospolity, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty  oraz inne chronione gatunki.  

      Oprócz bobrów bytują tu również różne gatunki zwierząt i ptaków stanowiąc rytm tej leśnej natury. Bogactwa przyrody, jej uroków nie da się tak obrazowo opisać w kilku zdaniach, trzeba tu przyjechać (jest nowy leśny parking), obejrzeć i posłuchać a na pewno każdy zostawi tutaj "cząstkę siebie", a ze sobą zabierze tylko same dobre wspomnienia z Lasu Krasnopolskiego, który wciąga nas w głąb swych ostępów.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz