27 czerwca 2023

150 lat Pszczelarstwa na Ziemi Sejneńskiej, świętowanie jubileuszu tej najstarszej organizacji.      Jedna z najstarszych organizacji  na Sejneńszczyźnie  mająca 150 lat obchodziła swoje święto. Mowa o powstaniu  organizacji pszczelarskiej na  Ziemi Sejneńskiej.  Z tej okazji zorganizowano uroczystości jubileuszowe. Pszczelarskie świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w sejneńskiej Bazylice w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Następnie oficjalna część obchodów odbyła się w Ośrodku Kultury w Sejnach.  Wśród zaproszonych  przez sejneńskich pszczelarzy byli włodarze gmin powiatu sejneńskiego  oraz delegacje zaprzyjaźnionych kół pszczelarskich oraz goście  i sympatycy pszczelarstwa.   

      Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych pszczelarzy odznakami ks. dr Jana Dzierżona oraz medalami Polskiego Związku Pszczelarskiego.  Podczas obchodów jubileuszu został wyświetlony premierowy film pt. „Pszczelarze - półtora wieku Sejneńskiego Koła" w reżyserii  Krzysztofa Kowalewskiego. Ten interesujący film ukazuje zanikającą tradycję szacunku do pszczół i traktowania ich jak partnerów, a nie poddanych człowiekowi niewolników produkujących miód.  Reżyser w filmie  ukazuje również dzieje i historię koła, które przetrwało wojny i dziejowe zawieruchy. 

     Pszczelarze  z jednej strony wspominają osiągnięcia minionych pokoleń, z drugiej  przekazują tajniki zawodu pszczelarza swoim potomkom. Na zakończenie odbyły się wykłady o bartnictwie, tej dawnej, zapomnianej dziedzinie pszczelarstwa. Obchodzące swe 150 - lecie jako najstarsza organizacja pszczelarska na Suwalszczyźnie, dawniej jako pierwsza w Królestwie Polskim i jedna z najstarszych na ziemiach polskich powstała w 1873 roku. Dla nich pszczoły to nie tyko miód, od 150 lat udowadniają, jak wiele zawdzięczają tym wyjątkowym i pożytecznym owadom. 

     Ich pasja to nie tylko bogata tradycja, ale również odpowiedzialność za środowisko i dziedzictwo całej ludzkości, a organizacja, której na imię „Koło Pszczelarzy w Sejnach” to silna organizacja i trzeba się z nią liczyć na terenie malowniczej Sejneńszczyzny. Pszczelarski jubileusz 150 - lecia  patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz