7 maja 2024

Remont śl. Przewięź na zabytku polskiej kultury technicznej 200 letnim Kanale Augustowskim.


Kanał Augustowski jest 200 letnim zabytkiem polskiej kultury technicznej z pierwszej połowy XIX wieku.  Stanowi perłę wśród szlaków wodnych Europy, dlatego remonty na nim są priorytetem. Tym bardziej, że z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród turystów, jak i kajakarzy oraz motorowodniaków.  Z jednej strony konieczne są inwestycje na tym unikalnym zabytku, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość żeglugi. Właśnie taka inwestycja trwa na śluzie Przewięź  jednej z najpopularniejszych na tym kanale.

       W ramach podpisanej umowy będą wymienione górne i dolne wrota śluzy Przewięź, bo obecne były w złym stanie technicznym. Również będą wymienione tzw. odbojnice przy awanportach (obszary służące do zatrzymywania się jednostek pływających przed śluzowaniem)  wody górnej i dolnej od strony wody. Ponadto zostaną wykonane nowe zamknięcia remontowe tzw. szandory (specjalne urządzenia hydrotechniczne). Ściany komory śluzy oraz dno zostaną oczyszczone z naniesionych namułów i kamieni. Będzie wyremontowana tzw. budka strażnicza przy tej śluzie, a także odtworzona tablica, która upamiętnia budowniczego tej śluzy. 

      Inwestycja na tym szczególnym 200 letnim Kanale Augustowskim ma na celu przywrócenie sprawności technicznej śluzy i utrzymanie drożności drogi wodnej dla żeglugi śródlądowej.  Prace na śluzie Przewięź mają potrwać do końca maja 2024 r.,  a śluza ma być oddana do użytkowana po remoncie w połowie czerwca 2024 r. Dawną świetność dwustuletniemu zabytkowi, przywracają  "PGW Wody Polskie",  aby zabytkowa droga wodna utrzymana została w należytym stanie i jednocześnie dbając, aby skarb inżynierii śródlądowej budowli hydrotechnicznej został zachowany dla przyszłych pokoleń.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz