9 listopada 2012

Hubertus. Obchody dnia Św. Huberta - Giby 2012.

Już od kilku lat, w pierwszej połowie listopada w Gibach na skraju Puszczy Augustowskiej spotykają się leśnicy i myśliwi oraz miejscowa ludność by wspólnie świętować Hubertusa. Tegoroczne świętowanie rozpoczęto Mszą Św. w kościele p.w. Św. Anny w Gibach z udziałem myśliwych, leśników, miejscowej ludności, przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości. W wygłoszonej homilii ks. Jacek Brzózka podkreślił wagę pracy leśników i ludzi pracujących w lesie oraz zasługi myśliwych dbających o zwierzynę, ochronę łowisk, kultywowanie tradycji. Corocznie Mszą Świętą Hubertowską myśliwi rozpoczynają nowy sezon łowiecki. Po Mszy Św. na leśnej polanie w szkółce Nadleśnictwa Pomorze odbyła się wspólna myśliwsko – leśna biesiada. Myśliwi z kół łowieckich: „Słonka”, „Łoś”, „Gon” oprócz udziału w polowaniach, razem z leśnikami chronią zwierzynę i dbają o gatunki zagrożone wyginięciem. Poszanowanie ojczystej przyrody oraz dążenia do utrzymania jej w jak najlepszym stanie, stanowi symbol zbiorowej jak i osobistej godności polskich myśliwych. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz