4 listopada 2012


Renowacja cmentarza wojennego w Smolanym Dębie koło Krasnopola.

Dawny zapomniany cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej zab.: 326 z 10.03.1983 w Smolanym Dębie został uporządkowany przez członków Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Penetrator”. Z cmentarza zniknęły krzaki, z ziemi wyłoniły się nagrobki, zostało naprawione ogrodzenie, zamontowano tabliczki informacyjne. Zbudowany w kształcie prostokąta o wymiarach 22,5 x 55m. (pow. 0.13ha.) z wejściem od południowej strony i małymi skarpami na obrzeżach, obsadzony brzozami i karaganą syberyjską. Na szczycie pagórka dwa współczesne drewniane krzyże: łaciński i prawosławny, pomiędzy nimi głaz z wmurowaną współczesną tablicą. Na linii północ - południe dawniej rosły wewnątrz cmentarza dwa regularne rzędy brzóz. Jesienią 1914 roku oraz zimą i wiosną 1915 roku pochowano tu poległych w I wojnie światowej 95 żołnierzy niemieckich i 317 żołnierzy rosyjskich. Zachowały się liczne poziome betonowe tablice nagrobne, w pierwotnym układzie, w większości już nieczytelne. Suwalskie stowarzyszenie chce przybliżyć lokalnej społeczności historię tego miejsca. Pasja historyczna, zainteresowanie naszym regionem oraz opieka nad cmentarzem w zakresie utrzymania tam porządku może być pięknym i bezinteresownym gestem ze strony stowarzyszenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz