7 listopada 2013

Jesienno - listopadowa obserwacja zwierząt dziko żyjących. Podglądanie dzikiej natury.Jesienna listopadowa obserwacja zwierząt dziko żyjących pozwala efektywnie zorganizować czas wypoczynku i dostarczy wielu wrażeń, które pozostaną na długo w pamięci. Zwierzęta leśne charakteryzują się bardzo ciekawymi cechami, występują one na terenie urokliwej Suwalszczyzny. Wszystkie zwierzęta są dzikie, a co niektóre niebezpieczne dla człowieka. Jedne są roślinożerne, a inne mięsożerne, czyli żywią się wyłącznie mięsem upolowanym przez siebie. Na terenie Suwalszczyzny spotkać możemy daniele preferujące rzadkie lasy i ich obrzeża, czasem wychodzące na żerowanie na podleśne pola uprawne i łąki. Zobaczyć możemy również dzika, dla którego idealnym siedliskiem są lasy liściaste i lasy mieszane, gdzie znajduje się najwięcej typowego dla niego pokarmu. Z innych mniejszych zwierząt możemy zaobserwować lisa rudego zajmującego ściśle określone terytoria z prowadzonym wędrownym trybem życia. Przeważnie na otwartych obszarach upraw rolniczych oraz w młodnikach śródpolnych spotkać możemy zająca szaraka. Wędrując nad jeziorem lub rzeką usłyszymy kaczkę krzyżówkę czasami bardzo ufną, która daje się nawet karmić z ręki. W borach majestatycznej Puszczy Augustowskiej podczas wycieczki możemy znaleźć zrzucone poroże jelenia europejskiego tzw. - „zrzut”. W górze wysoko na niebie nad pagórkami sejneńskimi możemy zaobserwować piękne sokoły wędrowne, sokoły rarogi i jastrzębie gołębiarze. Warto więc wybrać się w teren w celu obserwacji naszych braci mniejszych. Nieważna jest również pora roku, wszak na Suwalszczyźnie każda jest jednakowo piękna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz