27 listopada 2013

„Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las”. Lasy we współczesnej dobie.Drzewa w lesie są wszędzie wokół nas, ale czy każdy dostrzega ich siłę, urok i to co nam dają. Las zaspokaja różne ludzkie potrzeby, w lasach odpoczywamy, uprawiamy sporty. Dla społeczeństwa lasy to niewyczerpane źródło wiedzy: o przyrodzie, zasadach rządzących naturą, i o samym człowieku. Lasy również urozmaicają krajobraz oraz produkują tlen. Prowadzona przez leśników gospodarka pozwala godzić te wszystkie funkcje lasu. Leśnicy chronią polskie lasy jako cenne środowisko naturalne, zwiększają zasoby leśne kraju, wzbogacają skład gatunkowy lasów. Wycinają drzewa tak, aby możliwe było naturalne odnowienie się drzew pozostałych lub zakładają uprawy, z reguły tam, gdzie odnowienie naturalne nie jest możliwe. Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. W tym roku odbędzie się druga edycja Europejskiego Tygodnia Leśnego. Tegoroczny temat przewodni to „Rola lasów i produktów z lasu w zielonej ekonomii”. Celem Europejskiego Tygodnia Leśnego będzie promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zwiększenie świadomości wpływu sektora leśnego na zieloną ekonomię. Stare, ludowe przysłowie, które głosi: „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las” - we współczesnej dobie, nabiera szczególnego znaczenia, czyli co przyroda nam daje musimy oddać, aby starczyło tych dobrodziejstw dla przyszłych pokoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz