28 czerwca 2009


Statkiem "Tryton" podczas pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 r. pływał Ojciec Święty Jan Paweł II. Trasa rejsu statku przebiega przez najciekawsze fragmenty jeziora Wigry. Są również rejsy wieczorne, podczas których można podziwiać oświetlony klasztor kamedułów. Główna przystań znajduje się we wsi Wigry. Statek został zbudowany w 1941 r. w Płocku. W 1966 r. przypłynął z Warszawy do Augustowa i służył jako holownik.

2 komentarze: