16 czerwca 2009


Jaćwingowie – wymarły w XIII wieku lud bałtycki, blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami (czasem uważany za jedno z plemion pruskich), zamieszkujący Jaćwież (Sudowię). Posługiwali się językiem jaćwieskim lub dialektem języka pruskiego. Na zdjęciu portret wodza Jaćwingów w Oszkiniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz