14 czerwca 2009


Góra Cisowa (zwana także Suwalską Fudżijamą) - wzniesienie utworzone przez morenę czołową. Leży na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, koło wsi Gulbieniszki. Wzniesienie ma charakterystyczny kształt przypominający stożek krateru wulkanu. Na zdjęciu widok ze słynnej góry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz