14 czerwca 2009


Wieś Giby, podczas II wojny światowej i po niej tereny licznych walk partyzanckich z wojskami radzieckimi, niemieckimi, NKWD i UB. W lipcu 1945 Armia Czerwona, UB i WP aresztowały podczas tak zwanej obławy augustowskiej w okolicach Augustowa i Gib ok. 2000 osób , spośród których zaginęło ok. 600 osób. We wsi znajduje się pomnik (projektu A. Strumiłło) ofiar NKWD, zamordowanych w lipcu 1945.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz