1 sierpnia 2020

W krainie jezior polodowcowych Sejneńszczyzny tworzących klimat pojeziernego krajobrazu.   
                                          

    Jeziora decydują o niepowtarzalnym pięknie i unikatowej wartości przyrodniczej obszaru Sejneńszczyzny. Wraz z otaczającymi je bardzo różnorodnymi formami terenu tworzą one pojezierny krajobraz, który został ukształtowany ok. 12 tysięcy lat temu przez ustępujący z tego terenu lodowiec i jego wody. Na terenie omawianej Sejneńszczyzny znajduje się ponad sto jezior. Najczęściej spotykanymi typami polodowcowych jezior są jeziora rynnowe i morenowe. 
      Jeziora rynnowe leżą w malowniczo wyżłobionych rynnach o układzie południkowym (Gaładuś, Gremzdy, Sztabinki, Żubrowo itp.). Brzegi jezior są zatem bezleśne lub z niewielką ilością wysokiej zieleni, co ujmuje im urody, a zarazem umożliwia podziwianie krajobrazu. Jeziora morenowe występują w zagłębieniach i nieckach moreny dennej, zwane wytopiskowymi (Dowcień , Kunis,  Pierty, Zelwa itp.).             
     Przyrodnicze zróżnicowanie jezior wynika z ich odmiennej wielkości, głębokości, ukształtowania dna, tempa przepływu i innych czynników, jednak największy wpływ na skład i liczebność zamieszkujących je zespołów roślin i zwierząt ma odmienna żyzność (trofia) poszczególnych zbiorników. Ze względu na nasycenie zbiorników wodnych "żyznością" roślinną - trofią - można wyodrębnić takie typy jezior: oligotroficzne (duża czystość i przejrzystość wód, skąpa trofia), eutrotoficzne (bogata trofia, małe natlenienie wody i słaba jej przezroczystość), mezotroficzne (pośrednie między oligotroficznym, a eutrotoficznym).
     Większość jezior Sejneńszczyzny to zbiorniki jeszcze nie przeżyźnione, posiadające wysoką wartość przyrodniczą. Wszystkie jeziora mają ogromne znaczenie dla całego środowiska. Są one odrębnymi ekosystemami, zwiększającymi różnorodność przyrodniczą całego krajobrazu, a także magazynami wód dla rozległych okolicznych obszarów gleb mineralnych. Szczególnie ważną rolę pełnią one w porach roku, kiedy parowanie powierzchni ziemi połączone z czerpaniem wody przez rośliny, są znacznie większe od opadów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

NA POJAĆWIESKICH RUBIEŻACH ( Foto blog )

BLOG REGIONALNO - KRAJOZNAWCZY. PROMOCJA KRAINY ZIEMI *AUGUSTOWSKIEJ * SEJNEŃSKIEJ * SUWALSKIEJ* WIDZIANA OBIEKTYWEM FOTOGRAFICZNYM WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM POD ZDJĘCIEM. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA.